Jos rajummat otteet ovat mieluisia, mutta kokemusta ei juuri ole, voisi tästä kaljusta ja parrakkaasta herrasta saada itselleen pitkäaikaisen kouluttajan.