Se, millaiseen ihmiseen tuntee vetoa, on yksilöllistä. Oma viehättävyyttä muiden silmissä voi kuitenkin koettaa lisätä erilaisin keinoin, kuten pukeutumisen avulla.

Pari tutkimusta on paljastanut, että miehet voivat lisätä vetovoimaansa naisten silmissä pukeutumalla punaisiin vaatteisin. Journal of Experimental Psychologyssa julkaistu tutkimus totesi, että naisten mielestä miehet ovat viehättävämpiä pukeutuessaan punaiseen.

Rochesterin yliopiston tutkimus on tullut samaan lopputulokseen. Värin vaikutuksen määritelläkseen tutkijat pyysivät 288 naista ja 25 miestä katsomaan joukon digitaalisesti käsiteltyjä kuvia miehistä.

Osassa kuvista miehet olivat pukeutuneet punaiseen tai heitä ympäröi ruusuinen sävy kuvassa, kun taas osassa kuvia punaista ei ollut missään. Tutkijat kysyivät sen jälkeen osallistujilta kysymyksiä, kuten miten viehättäväksi he kokivat kuvassa olevan ihmisen.

Osallistujien vastauksia analysoimalla ilmeni, että sekä punaiseen pukeutuminen että punaisen värin ympäröimänä oleminen lisäsi naisten tuntemaa vetoa henkilöä kohtaan.

Punaisen merkitys

Väreillä on erilaisia merkityksiä ja ne herättävät mielleyhtymiä, jotka voivat osaltaan selittää, miksi punainen väri toimii vetovoiman lisäämisessä. Esimerkiksi kun nainen pukeutuu punaiseen, se yhdistyy rakkauteen, intohimoon ja seksuaaliseen lataukseen.

Kun miehet pukeutuvat punaiseen, on viesti yhä lemmekäs, mutta hieman monimutkaisempi. Best Lifen mukaan se on nimittäin yhteydessä valtaan, voimaan ja kilpailulliseen dominointiin, ja nämä kaikki ovat yhteydessä naisten vetovoiman korkeampaan tasoon.

Ilmiö ei suinkaan ole uusi, vaan punainen väri on ollut korkean statuksen ja fyysisen roiman merkki eri kulttuureissa ja läpi historian. Punaiseen liittyy myös biologinen puoli: monissa lajeissa linnuista kädellisiin, punaisella on konkreettinen vaikutus eläimen todennäköisyyteen löytää kumppani.

Jos haluat siis antaa boostia deittailuelämällesi, pukeudu punaiseen. 100-prosenttista takuuta sen toimivuudelle ei voi antaa, mutta se voi tarjota kaipaamasi lisäedun, jonka avulla saat mielitiettysi huomion – loppu on sinusta itsestäsi kiinni.

Lähde: Best Life