Tämä alla oleva taulukko voisi olla osa jotain lomaketta, jolla ilmoitetaan jostakin omaan elämään liittyvästä tilanteesta.

Koitapa rastia tästä taulukosta omaa tämänhetkistä suhdetilannettasi kuvaava kohta:

Onnistuiko?