Ilmeisesti tällä tyypillä ei pelkästään runosuoni syki vaan aika paljon muutkin ruumiinosat.