Vaitiolovelvollisuuden vallitessa pantavaksi haetaan ihan ketä vaan, kunhan on näyttävä nainen. Jonoon, mars!