Tämä profiili ei selittelyjä kaipaa. Kovat on kuitenkin puheet!